+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

RATIMOR sáčky 150g

69,00  57,02  bez DPH

Skladem

Výrobce: UNICEM AGRO CZ s. r. o.

Požerová nástraha ve formě měkých těstovinových sáčků určená k hubení potkanů, krys, myší a dalších drobných hlodavců.

 

Skladem

– Nástraha v sáčcích zabraňuje trousení nástrahy po okolí
– Speciálně vybrané složení a přísada aktraktantů zajišťuje vysokou chutnost nástrahy
– Mastné vonné přísady zajišťují, že nástraha netvrdne a zůstává dlouho chutná
– Je až 8x chutnější než běžná potrava myší a krys
– Vhodná do míst, kde mají hlodavci k dispozici větší množství jiné přirozené potravy (sklady obilí, potravin, apod.)
– Obsahuje hořké ochucovadlo Bitrex, které zabraňuje požití nástrahy lidmi nebo domácích mazlíčků

Velikost balení : 150 g
Formulace : těstovinové sáčky
Cílový druh škůdce : myš, potkan
Aktivní látka : brodifacoum

Nástrahy umísťujte na místa výskytu hlodavců – ideálně do speciálních deratizačních staniček, Deratizační staničky by měly být umístěny do bezprostřední blízkosti oblasti, kde byla pozorována aktivita hlodavců. Doplňujte každý 3-8 den, tak dlouho, dokud jsou nástrahy hlodavci konzumovány.

Upozornění: Při aplikaci používejte vždy gumové rukavice. Zabráníte tak výskytu lidského pachu na nástraze.. Umísťujte je mimo dosahu dětí nebo domácích zvířat. Nástrahu umísťujte mimo dosahu dětí a domácích zvířat.

Signální slovo : varování

Údaje o nebezpečnosti :
(H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny:
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P220) Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
(P280) Noste ochranné rukavice.
(P301) + (P310) Při požití: okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!