+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

RATIMOR PLUS granule 150g

44,00  36,36  bez DPH

Skladem

Výrobce : UNICHEM AGRO CZ s. r. o.

Požerová nástraha ve formě granulí určená k hubení potkanů, krys, myší a dalších drobných hlodavců. Návnada proti myším a potkanům, která obsahuje aktivní látku bromadiolon. Díky obsahu
obilovin je pro hlodavců velmi atraktivní.

 

Skladem

– speciálně vybrané složení a přísada aktraktantů zajišťuje vysokou chutnost nástrahy
– granule jsou vyrobeny ze slisovaných částic obilovin a proto jsou pro hlodavce zvlášť atraktivní a chutné
– obsah hořké averzivní látky zabraňuje požití člověkem nebo domácím zvířetem
– zvláště je vhodná pro použití v obytných prostorech a hospodářských budovách

Velikost balení : 150 g
Formulace : granule
Cílový druh škůdce : myš, potkan
Aktivní látka : bromadiolon

Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Přípravek aplikujte v komerčních deratizačních staničkách, zabezpečených proti neoprávněné manipulaci. Staničky umístěte na místa, kde byl zjištěn výskyt hlodavců. Před aplikací přípravku odstraňte všechny zdroje potravy hlodavců nebo zdroje potravy podle možností zredukujte. Deratizační staničky umístěte do blízkosti nor, cestiček hlodavců a na místa, kde hledají potravu. Přípravek je určen k používání v uzavřených prostorách případně v jejich bezprostřední blízkosti.

Dávkování:
Myš: až 40 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
Je-li potřeba použití více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny min. 5 metrů, s vyjímkou snížení na 2 metry při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 2 až 3 dny v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Potkan a krysa: až 200 g nástrahy na jednu deratizační staničku.
Je-li potřeba použití více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny min. 10 metrů, s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysoké míře zamoření. Deratizační staničky je nutno kontrolovat nejméně každé 5 až 7 dní v počáteční fázi deratizace a následně nejméně jednou týdně s cílem ověřit, zda je nástraha akceptována, zda jsou deratizační staničky neporušené a za účelem odstranění těl uhynulých hlodavců. V případě potřeby doplňte nástrahu.

Každá deratizační stanička položená v hlodavci zamořeném prostředí a obsahující deratizační přípravek, by měla být opatřena štítkem uvádějícím celý název přípravku, jeho účinnou látku, antidotum a jméno, adresu a telefonní číslo firmy, která nástrahu položila. Dále upozornění, že se se staničkou nesmí manipulovat ani ji otevírat.

Signální slovo : varování

Signální slovo : varování

Údaje o nebezpečnosti :
(H373) Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny:
(P102) Uchovávejte mimo dosah dětí.
(P220) Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.
(P280) Noste ochranné rukavice.
(P301) + (P310) Při požití: okamžitě volejte NÁRODNÍ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
(P501) Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.