Permecid PU 750ml

329,00  271,90  bez DPH

Výrobce : ORMA srl

Přípravek proti blechám a štěnicím v praktickém balení k okamžitému použití. PERMECID PU je svým unikátním složením vhodný zejména k hubení štěnic a blech v domácnostech.

Obsah účinné látky Permethrin v koncentraci 6,2g/l řadí tento produkt mezi nejsilnější volně prodejné přípravky proti štěnicím na trhu.

Moderní formulace zaručuje okamžitý smrtící účinek při aplikaci přímo na hmyz a zároveň dlouhou prodlouženou účinností v řádu několika týdnů.

PERMECID PU je díky svému složení vhodný k hubení nejen blech a štěnic, ale prakticky všeho létajícího i lezoucího hmyzu a proto by neměl chybět v žádné domácnosti jako rychlá pomoc při výskytu nežádoucího hmyzu.

 

Skladem

Syntetická sloučenina Permethrin, která je hlavní složkou většiny přípravků proti hmyzu je zde dále obohacena o látku Pyrethrin. Tato směs osvědčených insekticidů je doplněna látkou pyperonylbutoxid ( PBO ), která zajistí výrazné navýšení účinnosti celé moderní směsy.

Přípravek PERMECID PU působí na hmyz kontaktně a může být používán v domácnostech, veřejných budovách, průmyslových objektech, školách, úřadech, skladech, stájích atd.

Objem balení : 750 ml

Formulace : postřik k okamžitému použití

Cílový druh : létající a lezoucí hmyz

Aktivní látka : Permetrin 6,2 g/l, Chrysanthemum cinerariaefolium ext. 0,6g/l, PBO 2g/l

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

Proti lezoucímu hmyzu aplikujte 75 ml přípravku na 100 m2. Přípravek aplikujte

přímo na povrchy a zvýšenou pozornost věnujte různým škvírám, prasklinám a dalším místům, která

poskytují hmyzu vhodné úkryty. Možná je také aplikace přímo na hmyz nebo na jeho cestičky.

Signální slovo : varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti :

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny :

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky