+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

BRODY 2,5 paste návnada na hlodavce

96,00  79,34  bez DPH

Skladem

Výrobce : Kollant srl

Brody 2,5 paste návnada na hlodavce je měkká nástraha ve formě červené pasty (v sáčcích) na hubení hlodavců.

K úhynu hlodavce dochází za 4-10 dní po pozření nástrahy a to z toho důvodu aby ostatní hlodavci nepojali podezření a taktéž nástrahu přijali. Sáčky obsahují aktraktant – aroma čerstvého mléka – proto jsou hlodavci velmi dobře přijímány.

Měkká návnada účinkuje na myš domácí (Mus Musculus) a potkana obecného (Rattus Norvegicus).

 

Skladem

Měkká návnada na myši a potkany, která je připravená k přímému použití.

Účinná látka : brodifakum 0,0025 g /100 g

Výrobek lze použít v budovách i v jejich okolí, garážích, skladech, v místech výskytu nejlépe za použití deratizačních staniček, které chrání pastu před povětrnostními vlivy a necílovými organismy nebo únikem do životního prostředí. Antikoagulační látka, která je obsažena v pastě na myši a potkany, ovlivňuje srážlivost krve hlodavců, kteří po požití nástrahy vykrvácí. Návnada na hlodavce obsahuje hořké činidlo, které zmírňuje riziko náhodného požití dětmi.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití přípravku Brody 2,5 paste návnada na hlodavce

Myš – interier:  20 – 40 g nástrahy/ stanička; 20 g = 1 – 2ks sáčků s pastou

Potkan – interier: 100 – 200 g nástrahy/stanička; 100 g =  5 – 10 kusů sáčků s pastou

Signální slovo: Varování

Bezpečnostní pokyny:

H373 Může způsobit poškození krevní srážlivosti při prodloužené nebo opakované expozici.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře.

P308+P313 Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc.

P501 Odstraňte obsah předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu