+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

IMIDASECT gel na šváby 35 g profi

532,00  439,67  bez DPH

Skladem

Výrobce: Sharda Cropchem Limited

IMIDASECT gel na šváby 35 g je speciálně vyvinutá gelová nástraha pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích.

Obsahuje účinnou látku Imidacloprid, kterou škůdci zanesou až do hnízda ostatním jedincům, a způsobí tak vyhubení celé kolonie.

Vhodné proti rusu domácímu, švábu obecnému, švábu hnědopásému a švábu americkému.

  • Gel zůstává účinný a atraktivní po dobu 2 měsíců
  • K uhynutí škůdců dochází během 10 dnů
  • Účinkuje na dospělé jedince i nymfy
  • Nové a vysoce účinné složení

Pro přesné dávkování doporučujeme aplikační pistoli na gely.

Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb. V košíku uvádějte vaše IČ.

Skladem

Objem balení : 35 g

Formulace : gel k přímému použití

Cílový druh škůdce : rus domácí, šváb obecný, šváb hnědopásý,  šváb americký

Aktivní látka : Imidacloprid

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití IMIDASECT gel na šváby 35 g profi :

Rus domácí    

Nízká infestace ( pokud najdete jen několik jedinců nebo jednotlivý hmyz ) – 1 kapka/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vysoká infestace ( v případě velkého množství hmyzu ) – 2 kapky/m2

 

Šváb obecný

Nízká infestace ( pokud najdete jen několik jedinců nebo jednotlivý hmyz ) – 2 kapky/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vysoká infestace ( v případě velkého množství hmyzu ) – 3 kapky/m2

 

 

Signální slovo: Varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti :

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Může vyvolat alergickou reakci. Přípravek obsahuje hořkou látku.

Bezpečnostní pokyny :

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P391 Uniklý produkt seberte.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

/files/fck_userfiles/image/symbols/symboly-web-ziv_pr.png