+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

BROS granule na myši a potkany 140 g

42,00  34,71  bez DPH

Skladem

BROS – granule na myši a potkany je deratizační nástraha ve formě granulí. Díky velikosti a tvrdosti granulí a speciálních ochucovadel, je velice atraktivní pro hlodavce. Zároveň obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Používá se na hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení, které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Granule jsou baleny v papírových sáčcích ( 7 sáčků o hmotnosti 20 gramů )

Výrobce : BROS

Skladem

BROS – granule na myši a potkany je deratizační nástraha ve formě granulí. Díky velikosti a tvrdosti granulí a speciálních ochucovadel, je velice atraktivní pro hlodavce. Zároveň obsahuje látku, která zabraňuje náhodnému požití osob a zvířat. Používá se na hubení potkana a myši domácí v domácnostech a komunální oblasti. Vysokou účinnost přípravku zaručuje opožděné působení, které způsobuje, že si hlodavci nespojují podání přípravku s úmrtností jiných jedinců. Granule jsou baleny v papírových sáčcích o hmotnosti 20 gramů.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Návod k použití BROS granule na myši a potkany :

myš – 60 g na každých 5-10 m

potkan – 100 g na každých 5 – 10 m.

Návod k použití: umístěte do nástrahových stanic, které jsou zajištěny proti náhodnému otevření a na místech, kde se vyskytují hlodavci.

100px-GHS-pictogram-silhouette.svg

NEBEZPEČÍ

Údaje o nebezpečnosti:
H373 Může způsobit poškození orgánů (krví) při prodloužené nebo opakované expozici.

Bezpečnostní pokyny:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah a/ nebo nádobu jako nebezpečný odpad v registrované provozovně nebo podniku v
souladu s platnými předpisy.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.