+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

0

Váš nákupní košík je prázdný!

+420 774 033 090  (Po – Pá: 8-16)

Blechy

Čmelíci

Komáři

Mouchy

Mravenci

Moli

Pavouci

Pisivky

Rusi

Rybenky

Škvoři

Štěnice

Švábi

Vosy a sršni

Hraboši

Potkani

Hryzci

Rejsci

Krysy

Myši

Holubi

Jiřičky

Vlaštovky

ATAK Somi prášek proti štěnicím a švábům 100 g

87,50  72,31  bez DPH

Skladem

Výrobce : AgroBio Opava, s.r.o.

ATAK Somi prášek proti štěnicím a švábům je výrobek na bázi popraše pro účinné hubení lezoucího hmyzu jako jsou štěnice, švábi a další lezoucí hmyz.

Je vhodný na hubení škůdců v domácnostech, byty a domech, hotelech, restauracích atd.

Skladem

Přípravek ve formě bílého prášku bez zápachu.

účinná látka: deltamethrin 0,5g/kg (0,05%)

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

 

Návod k použití ATAK Somi prášek proti štěnicím a švábům :

Prášek aplikujte posypem v tenké vrstvě na místa, kde se hmyz ukrývá (pod nábytek, v rozích, na podlahové lišty, podlahy, apod.). Aplikujte 10 g až 30 g přípravku na m2/podle daného škůdce. Aplikaci opakujte několikrát, v týdenních intervalech, než dojde k úplnému vyhubení.

Signální slovo: Varování

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P391 – Uniklý produkt seberte
P501 – Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady v souladu s místními, národními nebo mezinárodními předpisy
P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí
P103 – Před použitím si přečtěte údaje na štítku