ATAK geraniol sprej proti štěnicím 400 ml

323,00  266,94  bez DPH

Skladem

Výrobce : AgroBio Opava

ATAK geraniol sprej proti štěnicím 400 ml s obsahem přírodní látky Geraniol je přípravek proti štěnicím pro široké použití v domácnosti, ubytovnách, hotelích atd.

Přípravek může být aplikován v obývacích pokojích, ložnicích, na matrace, postele, okolí postele, na noční stolky, okolo stěn, v šatních skříních, na závěsy, do mezer v parketách a na další napadená místa.

V případě štěnic je přípravek je účinný na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy).

 

Skladem

Návod k použití ATAK geraniol sprej proti štěnicím 400 ml :

Na jaké škůdce je účinný?

 • štěnice ve všech vývojových stádiích (dospělci, vajíčka, nymfy)
 • mravence, blechy, potravinové moly, šatní moly (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, šváby, ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáry ( komáry Aedes aegypti = tropický druh komára, který je hlavní přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika)
 • hubící účinek nastává ihned a přetrvá po dobu 3 týdnů
 • celoroční použití (bez ohledu na teplotu)

Použití

 • připraven k okamžitému použití v hodný pro domácnosti a hotelnictví
 • aplikujte na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm
 • je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce.
 • zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu
 • poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadení hmyzu
 • doporučená dávka – stiskněte stříkací zařízení na cca. 20 sekund na 1 m² (20-30 ml / 1 m²)

Poznámka: Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípravek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 

 

Návod k použití :

 • aplikujte na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm
 • je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce.
 • zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu
 • poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadení hmyzu
 • doporučená dávka – stiskněte stříkací zařízení na cca. 20 sekund na 1 m² (20-30 ml / 1 m²)

Poznámka: Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípravek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

Údaje o nebezpečnosti :

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

 

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.